Hřebčín Albertovec - renovace mechanického hodinového stroje pro funkční expozici v interiéru

Albertovec - Renovace interierového hodinového stroje

Renovace historického stroje s návrhem a následnou výrobou skříně. 

 

Albertovec - Renovace interierového a generální oprava hodinového stroje

Renovace historického stroje s návrhem a následnou výrobou hodinové skříně pro expozici v obývaném interiéru 

Zadavatel nás postavil před nelehký úkol. Desítky let neobývané půdní prostory, kde byl také umístněn mechanický stroj fasádních hodin, měly být využity pro obytné účely. Naším úkolem bylo vyřešit dekorativní využití hodin v interieru, tak aby hodinový stroj byl jednou z dominan exkluzivního interieru. Pro výrobu skříně jsme použili světlý dub, původně určený pro výrobu varhan, který byl podle našeho návrhu zpracován do podoby prosklené vytrýny tak, aby bylo na stroj vidět ze všech možných pozic. Nesnadným úkolem bylo vyrobit transmisi závaží tak, aby trámoví bylo dotčeno co nejméně. Na kovářsky vymodelovanou konstrukci - podle našeho návrhu - byla zavěšena sestava kladek tak, aby hodiny měly týdenní rezervu chodu.

Renovace ciferníku obnášela výrobu zdobeného lemu z dubu, kolem ciferníku z cínového plechu. Nezvyklé použití tohoto materiálu v minulosti zapříčinilo odpadávání nátěrů ze zoxidovaného povrchu plechu. Pro dodržení autentičnosti jsme na očištěný povrch nanesli speciální nátěr a zajistili barevnostálost a dlouhodobou životnost nátěru.  původní hodinové ručky byly zrenovovány odstraněním původního nátěru a odrezvěním. Byly nově natřeny.   

 

Další informace