Výroba zlacených Au 24Kt skeletových ciferníků a ruček Stará Radnice obec Podlesí (Malá Morava)

Oprava věžních hodin, výroba zlacených ciferníků Au24Kt a instalace systému elektronického pohonu chodu a odbíjení hodin.

Návrh a realizace skeletového ciferníku vyzlaceno Au 24Kt.

 

Na nově opravenou věž staré radnice v Podlesí jsme měli za úkol navrhnout optimální variantu řešení ciferníků věžních hodin. Původně byla věž osazena celokovovými ciferníky, které byly postupně nahrazeny novými ciferníky a originály původních ciferníků se nepodařilo zachránit.

Tento poměrně obvyklý nešvar z let monopolu "jednoho výrobce" jsme díky snaze a úsilí společně s představiteli obce Malá Morava vyřešili tak, že jsme našli na obrázku podobu, kterou měli původní ciferníky  a tu jsme promítli do skeletových ciferníků, které nejlépe odpovídají tomuto typu krytiny. Ručky jsou věrnou kopií originálu, tedy bombírovaný měděny plech na kovové výztuze, vyzlaceno Au24Kt. 

Pro pohon hodin jsme použili elektronický systém pohonu chodu a odbíjení řízeného signálem DCF77 s půlovou repeticí.

 

foto: http://test4.uzitecnyweb.cz/fotogalerie/historicke-foto-podlesi

Další informace