Zlacené Au 23,75Kt. ciferníky pro Římskokatolický kostel Nejsvětější trojice v obci Velká Štáhle

Výroba zlacených Au23,75 Kt  prosvícených ciferníků a ruček

 

 

 

Pro obec Velká Štáhle v jejímž majetku je Římskokatolický kostel Nejsvětější Trojice jsme vyráběli repliky ciferníků a ruček. Do původních kovových rámů byly po rozhodnutí pracovníků památkové péče vsazeny nové skleněné výplně s odvrtanými otvory pro vsazení bombírovaných číslic z černého plechu vyzlacených Au 23,75 Kt. Ruky byly vyrobeny jako kopie podle dochované obrazové předlohy. Ciferníky byly doplněny o programovatelné prosvícení, spínané se soumrakem. 

 

 

 

 

Další informace